http://www.lechkaczynski.witryna.info/
lech kaczynski 512 afp1430881c951f9e1859dda097581fae6155d1Lech Kaczyński

 

Lech Kaczyński

 

(ur. 18 czerwca 1949 w Warszawie) – polski polityk, od 2005 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, prezes Najwyższej Izby Kontroli w latach 1992–1995, minister sprawiedliwości w rządzie Jerzego Buzka w latach 2000–2001, prezydent Warszawy w latach 2002–2005, współzałożyciel partii Prawo i Sprawiedliwość i jej pierwszy prezes, senator I kadencji oraz poseł na Sejm I i IV kadencji. Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny UKSW (urlopowany), były profesor nadzwyczajny UG, specjalista w zakresie prawa pracy.

 

Dzieciństwo


Lech Kaczyński urodził się w Warszawie na Żoliborzu. Ojciec, Rajmund Kaczyński (1922–2005), z zawodu inżynier, był żołnierzem Armii Krajowej i uczestnikiem powstania warszawskiego. Matka, Jadwiga z domu Jasiewicz (ur. 1926), z wykształcenia jest filologiem polskim, zawodowo związana z IBL PAN). Przez matkę jest potomkiem rodów szlacheckich z XVI wieku: Olszowskich, Biskupskich i Kurozwęckich. Jego bratem bliźniakiem jest Jarosław Kaczyński. W 1962 razem z nim zagrali role Jacka (Lech Kaczyński) i Placka (Jarosław Kaczyński) w ekranizacji powieści Kornela Makuszyńskiego O dwóch takich, co ukradli księżyc w reżyserii Jana Batorego.

 

Wykształcenie


Uczęszczał do XLI Liceum Ogólnokształcącego im. Joachima Lelewela w Warszawie, ukończył XXXIX Liceum Ogólnokształcące im. Lotnictwa Polskiego na Bielanach (1967). Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (studiował w latach 1967–1971). W latach 1971–1997 był pracownikiem naukowym w Katedrze Prawa Pracy Uniwersytetu Gdańskiego. Pracą pt. Zakres swobody stron w zakresie kształtowania treści stosunku pracy w 1979 uzyskał stopień doktora na Uniwersytecie Gdańskim[3]. W 1990 uzyskał stopień doktora habilitowanego rozprawą pt. Renta socjalna[4]. Był profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Gdańskiego (1996–1999), a od 1999 zajmuje takie stanowisko na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (urlopowany).